wtorek, 17 kwietnia 2018

Malborska wieża ciśnień i miejsce znanego sklepu rowerowego

Umowy ważne dla środowiska Miasta

.
Wczoraj (16.IV)  odbyło się podpisanie umów (poinformował  magistrat) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych ( w tym wypadku dwóch) dla zadań w projekcie „Malbork na plus” - Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020)

Pierwsza z prac dotyczy adaptacji budynku przy ulicy Sienkiewicza 43 (tym potocznie zwanym „u Folty” - ze sklepem rowerowym Folta). Tam będą realizowane zadania dotyczące placówki wsparcia dziennego w formule opiekuńczej i specjalistycznej oraz poradni dla rodziców.

Marek Charzewski - burmistrz podpisał umowę z wykonawcą zadania którym będzie  Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym BUDCHEM Arkadiusz Lewicki z siedzibą w Elblągu. kwota inwestycji wyniesie 1,15 mln zł.

Realizatorem drugiej podpisanej przez burmistrza umowy dotyczącej „Adaptacji wieży ciśnień w Malborku na realizację zadań placówki wsparcia dziennego w formule pracy podwórkowej z punktem dla streetworkerów” będzie firma KAMARO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdańsku. Kwota kontraktu to 4 180 770 zł.
Inf. i foto  UM Malbork


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz