sobota, 17 lutego 2018

W czwartek piętnastego lutego przy Placu Słowiańskim nr 6

Otwarcie nowej lokalizacji  PCPR

.
"Szczególne podziękowania kieruję w stronę swoich pracowników, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję Wam za zaangażowanie, pomoc i wsparcie, jakie od Was otrzymuję" (...) powiedziała m.in Wioletta Jachim, kierownik malborskiego PCPR podczas otwarcia. 


W budynku siedziby prokuratury, na parterze, gdzie nastąpiło, oficjalnie, z przeniesionej z naprzeciwka, sąsiedniego budynku (Starostwa)  tej instytucji pomocowej. 

Do tej pory kojarzone skrzydło budynku było jedynie z prokuraturą. 

Teraz po zakupie w 1915 roku nieruchomości, przez starostwo powiatu i pracach adaptacyjnych, już nie tylko.

Jak powiedział podczas otwarcia  Mirosław Czapla, starosta malborski przeznaczono na całość adaptacji i wyposażenia  ponad milion złotych. To nie wszystko,  "około 10 milionów zł z funduszami PFRON-owskimi, z tym, co wydajemy na rodziny zastępcze, na rodzinne domy dziecka. A mamy 100 rodzin i 8 rodzinnych domów dziecka, razem 160 dzieci. Warunki do spotkań są tutaj zupełnie inne; zupełnie inne również możliwości dla osób, które korzystają z PCPR" 

Do tej pory do dawnej siedziby PCPR-u raczej trudno i niemożliwe było wjechać wózkiem inwalidzkim, ze względu na schody i inne bariery wynikające z architektury poprzedniego budynku. Teraz jest inaczej. osoby niepełnosprawne będą tam miały zapewniony komfort obsługi. 


Nadal 11 pracowników 

(w tym jeden mężczyzna – PCPR jest „sfeminizowany” mocno) natomiast komfort dla osób załatwiających swoje istotne sprawy, komfort pracy i możliwości – w porównaniu ze starą siedzibą w budynku starostwa są nieporównywalne.  Obecnie sala konferencyjna – warsztatowa, biura, toalety, korytarze na parterze  dostosowane do poruszania się na wózku. Cały dział tzw. pieczy zastępczej, także dodatkowo  z oddzielnym wejściem od strony dziedzińca przy UM. 
Podczas otwarcia byli zarówno radni powiatowi, jak  i przedstawiciele instytucji nie tylko powiatowych. Był i zapewnił o trosce i współpracy nieustannej obecny sąsiad – Marek Charzewski, burmistrz Malborka. 

Było dużo słów i podziękowań.  

Pozwalamy sobie poniżej zacytować w całości to, co  mówiła Wioletta Jachim, kierownik malborskiego PCPR.- Drodzy państwo; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest  jednostką organizacyjną Powiatu Malborskiego. Realizujemy zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej, mamy na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin i osób.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.
Jestem przekonana, że obecna siedziba PCPR-u będzie spełniała założone przez nas funkcje i spełni oczekiwania wszystkich korzystających z naszych usług mieszkańców i gości. W szczególności osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, dzieci i młodzieży. Chciałabym aby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było wspaniałą wizytówką dla naszego powiatu.


Dzisiejszy dzień Drodzy Państwo jest szczególnym wydarzeniem wpisującym się w prawie 20 letni staż istnienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Czuję wielką radość i ogromną satysfakcję z tego, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Dlatego też szanowni Państwo pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tej inwestycji. Szczególnie Dziękuję Zarządowi Powiatu Malborskiego za podjęcie decyzji i sfinansowanie inwestycji.

Panie Starosto proszę przyjąć wyrazy podziękowania, które składam w imieniu swoim i swoich pracowników za stworzenie godnych warunków do wykonywania naszych obowiązków.
Słowa podziękowania kieruję do Pani Skarbnik Anny Załęskiej za wsparcie finansowe, do pana wice starosty Waldemara Lamkowskiego do Pana Piotra Szwedowskiego etatowego członka zarządu za ogromne wsparcie które otrzymuję, do Pana Pawła Szarmacha Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, do Pani Agnieszki Skrzypek – Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu Infrastruktury i Inwestycji.


Jako Kierownik dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, którym należałoby podziękować, więc serdecznie dziękuję tym wszystkim, którym te podziękowania się należą za ich zaangażowanie, radę i pomoc podczas realizacji tego przedsięwzięcia. 

Serdecznie dziękuję również wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację dzisiejszej uroczystości i własnoręcznie przyczynili się do tego wydarzenia. Dziękuję Pani Sekretarz Bogusławie Luterek oraz pracownikom Wydziału Organizacyjnego naszego Starostwa. 
Szczególne podziękowania kieruję w stronę swoich pracowników, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję Wam za zaangażowanie, pomoc i wsparcie, jakie od Was otrzymuję." - powiedziała Wioletta Jachim.

BANWIBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza