sobota, 1 czerwca 2019

W lipcu wnioski do MOPS (na 500 plus i 300 plus)

Tylko drogą elektroniczną!

.
Za okres zasiłkowy 2019/2020 od dnia 1 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. wnioski o ustalenie uprawnień do: świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia z Programu „Dobry Start” tzw. 300 +, można składać tylko w formie elektronicznej.


Wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków papierowych na okres zasiłkowy 2019/2020 odbywać będzie się od dnia 1 sierpnia 2019 w "Sekcji świadczeń rodzinnych" pokój Nr 17, 
w godzinach  
 - poniedziałek: 8.00 do 14.00 |  wtorek: 8.00 do 14.00| środa: 9.00 do 16.30| czwartek: 8.00 do 14.00| piątek: 8.00 do 14.00
Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można przesyłać:

  • drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki
  • tradycyjną drogą pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork
- lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro)
ul. Słowackiego 74

Druki można również pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza