czwartek, 5 września 2019

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej w zawodzie strażak PSP

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej informuje i ogłasza

.
NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W ZAWODZIE: STRAŻAK PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 270 21 30 wew. 134.

Ostateczny termin składania dokumentów: do 13 września 2019 r. do godz.15.00 na adres:


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie
Komendanta Powiatowego PSP w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 1
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 (z dopiskiem: ”Nabór JRG – 2019, imię i nazwisko”) lub listownie (wymagana forma wysyłki: listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną dostarczone po terminie (decyduje data wpływu aplikacji, a nie data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.”

informacje przesłał
_____________________________________________
kpt. Damian Tomaszewski
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
e-mail: pr.malbork@straz.gda.pl 
tel. (55) 270 21 38
PRZYPOMINAMY także o zaproszeniu kliknij a przeczytasz o szczegółach

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza