wtorek, 27 lutego 2018

Sąd Najwyższy:

Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu nie można stracić prawa jazdy

dla Czytelników Lokalnej Gazety Obywatelskiej Paweł Karasiński

15 lutego 2018 r. - Sąd Najwyższy rozpoznał kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rowerzysty ukaranego za jazdę pod wpływem alkoholu zakazem prowadzenia innych pojazdów. (sygn. akt II KK 30/18)

graf i zdjęcie z https://pixabay.com/pl/
Poniżej przedstawiam fragment z uzasadnienia wyroku:

"W obowiązującym stanie prawnym sąd rejonowy, skazując rowerzystę za wykroczenie polegające na kierowaniu rowerem w stanie nietrzeźwości, i orzekając wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, dopuścił się rażącej obrazy art. 87 § 4 k.w." - czytamy w uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższego.

Według artykułu, którego obrazy dopuścił się sąd rejonowy: "W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 kodeksu wykroczeń można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1".

Rzecznik Praw Obywatelskich, uzasadniając kasację, zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwą interpretację zapisu. Powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z 6 października 2015 r.

Trzy lata temu sędziowie orzekli, że karą za poruszanie się pod wpływem alkoholu pojazdem innym niż mechaniczny nie może być zakaz prowadzenia pojazdu mechanicznego. "Zdaniem RPO treść środka karnego orzeczono w sposób sprzeczny ze wskazanym przepisem, co stanowiło jego rażące naruszenie, które miało istotny wpływ na treść orzeczenia" - skomentowano na oficjalnej stronie Sądu Najwyższego.

W kolejnym artykule poruszę kwestię związaną z tym czym różni się prowadzenie roweru od kierowania rowerem? ile można wypić, żeby nie mieć problemu na rowerze? czy rower elektryczny jest rowerem czy pojazdem mechanicznym? czy można podwieźć pijanego na bagażniku? oraz kto jest pieszym uczestnikiem ruchu drogowego?

Paweł Karasiński
graf i zdjęcie z https://pixabay.com/pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz