środa, 17 października 2018

Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystość

.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 20 nauczycieli i dyrektorów malborskich przedszkoli i szkół podstawowych otrzymało w poniedziałek, 15 października br. nagrody Burmistrza Miasta Malborka za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 


Uroczystość odbyła się na Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka. Ceremonię uświetnił występ dzieci z Przedszkola nr 10 w Malborku.

Gości przywitała Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Małgorzata Krysik, nagrody wręczali burmistrz Marek Charzewski oraz Sekretarz Miasta Ewa Dąbrowska.


W imieniu nagrodzonych nauczycieli głos zabrała Joanna Pichlak z SP nr 5. Podziękowania z rąk dyrektor Przedszkola nr 5 Katarzyny Kowalskiej za pomoc w organizacji zajęć dla dzieci w czasie remontu placówki otrzymał dyrektor SP Nr 9 Paweł Guzow

Nagrody Burmistrza Miasta Malborka z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:
 • Zych Tomasz, Szkoła Podstawowa nr 1
 • Glosa Marlena, Szkoła Podstawowa nr 1
 • Domagała Iwona, Szkoła Podstawowa nr 2
 • Madej Małgorzata, Szkoła Podstawowa nr 2
 • Perkowska Irena, Szkoła Podstawowa nr 3
 • Brzezicka Major Magdalena, Szkoła Podstawowa nr 3
 • Tomasik Katarzyna Patrycja, Szkoła Podstawowa nr 3
 • Świca Alina, Szkoła podstawowa nr 5
 • Pichlak Joanna, Szkoła Podstawowa nr 5
 • Kraszewska Celina, Szkoła Podstawowa nr 5
 • Sumowska Elżbieta, Szkoła Podstawowa nr 5
 • Dudek Mariusz, Szkoła Podstawowa nr 6
 • Zalewska Bożena, Szkoła Podstawowa nr 6
 • Czajkowska Małgorzata, Szkoła Podstawowa nr 8
 • Głowacka Marzena, Szkoła Podstawowa nr 8
 • Węgrecka Aleksandra, Szkoła Podstawowa nr 8
 • Basiak-Deptuła Luba, Szkoła Podstawowa nr 9
 • Wereszczyńska Bożena, Szkoła Podstawowa nr 9
 • Pomianowska Agata, Przedszkole nr 5
 • Grzywińska Justyna, Przedszkole nr 8
Burmistrz pogratulował również nauczycielom, którzy odebrali Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Medale za Długoletnią Służbę.

Medal Komisji Edukacji Narodowej rok 2018:
 • Kazimierczyk Elżbieta, Szkoła Podstawowa nr 2
 • Budzyńska Małgorzata, Szkoła Podstawowa nr 3
 • Kozłowska Patrycja, Szkoła Podstawowa nr 3
 • Nagrocka Beata, Szkoła Podstawowa nr 5
 • Nowicka Agnieszka, Szkoła Podstawowa nr 5
 • Sobuń Bożena, Szkoła Podstawowa nr 5
Medal Złoty za Długoletnią Służbę rok 2018:
 • Siger Jolanta, Szkoła Podstawowa nr 2
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 2018:
 • Konopko Aleksandra, Szkoła Podstawowa nr 3
 • Pichlak Joanna, Szkoła Podstawowa nr 5
 • Pałka Iwona, Szkoła Podstawowa nr 5
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej rok 2018:
 • Krzyżosiak Lidia, Szkoła Podstawowa nr 2

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza