piątek, 21 grudnia 2018

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił

Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2019

Przypominamy o otwartych konkursach ofert

J.
Ogłoszone konkursy dają możliwości Organizacjom Pozarządowym i innym podmiotom, które czują się na siłach i mają możliwości logistyczne i merytoryczne. 

Nie jest powiedziane, co często w głowach mamy, że "się utarło" co kto robi. 

Jak praktyka pokazuje, wiele organizacji obrasta w swych cyklicznych działaniach ... w piórka i zaczyna traktować to, co realizują i dotacje na to - jak slogan, że im "się należy jak psu zupa", Często nie przykładając uwagi do szczegółów formalnych składanych wniosków, etc. licząc, że i tak przecież zostaną przyznane im środki, no bo wszak komu?!

Cóż często urzędnicy dla "świętego spokoju", tolerują takie niedbalstwo. Ale ma to swoje granice, i może się przydarzyć smutna dla stowarzyszenia, organizacji,  przykra w konsekwencji "wpadka". Urzędnicza cierpliwość się wyczerpie, ponadto przypominamy, że w ocenie decydują nie sentymenty, przyzwyczajenie i postawienie komisji pod ścianą. Konsekwencją przyznania środków dotacji na realizację zadania są punkty regulaminu, jest też prognozowanie, doświadczenie i postawa realizatora. (ABAH)

Po takim dictum, poniżej przypominamy o jakich realizacjach m.in mowa;

1. na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności pożytku publicznego, tj. ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:

2. na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pt. „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie Miasta Malborka w roku 2019”:

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 08 stycznia 2019 roku (wtorek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany. W przypadku składania kilku ofert, każdą z nich należy złożyć w osobnej, opisanej, zamkniętej kopercie - zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniu.

Na podstawie informacji z magistratu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz