wtorek, 19 lutego 2019

Umowa na wykonanie termomodernizacji i nie tylko

Będą realizowane projekty

.
Burmistrz Marek Charzewski podpisał umowę ( 18 lutego br.) na wykonanie termomodernizacji budynku Muzeum Miasta Malborka wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „BUDCHEM” Arkadiusz Lewicki z siedzibą w Elblągu. Wartość robót wyceniono na 959.400,00 zł brutto. Prace mają być zakończone do 15 listopada 2019 r.

W ramach umowy zostaną wykonane:
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, zezwoleń, decyzji i dokonaniem zgłoszeń, 
- docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu z osuszeniem, izolacją poziomą i pionową, 
- wymiana oświetlenia na działające w technologii LED,
- modernizacja i renowacja stolarki okiennej,
- montaż podnośnika oraz platformy schodowej dla niepełnosprawnych.Prace termomodernizacyjne realizowane są w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

Przesłała Katarzyna Fabiańska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz