sobota, 8 września 2018

100 lecie Związku Harcerstwa Polskiego

Uroczysta sesja popularno - historyczna 

.
Wczoraj, t.j. 7 września, w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Edukacji   "Szkoła Łacińska" Malbork, Stare Miasto 42 -  odbyła się sesja popularno-historyczna  poświęcona 100-leciu Związku Harcerstwa Polskiego ( a i 80-lecie Hufca Ziemi Malborskiej).


Organizatorami byli;  Komenda Hufca ZHP Malbork im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego oraz Harcerski Krąg Seniorów "Semper Paratus" w Malborku. Tak w każdym bądź razie widniało na zaproszeniu podpisanym przez Komendanta Kręgu hm Jerzego Ruszkowskiego oraz Komendanta Hufca phm Tadeusza Orzęckiego. 

Na sesję przybyli także goście zaproszeni z Komendy Chorągwi z Gdańska, zaprzyjaźnieni instruktorzy, samorządowcy (Powiat - starosta Mirosław Czapla. Miasto reprezentował burmistrz Marek Charzewski) wraz innymi pracownikami wydziałów (widziałem m.in naczelnik Beatę Żaroffe-Preuss), byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, etc). 


Program sesji przewidywał kilka wykładów przybliżających działalność ruchu harcerskiego w Polsce i na ziemi malborskiej. Hm. Małgorzata Ostrowska opowiedziała o początkach skautingu i powstaniu ZHP, hm. Magdalena Roman opowiedziała o harcerstwie w odrodzonej Ojczyźnie w latach 1918-1939, a hm. Jerzy Ruszkowski dał wykład o harcerstwie na ziemi malborskiej. W drugiej części zaplanowano wystąpienie o „Szarych Szeregach” i ich udziale w Powstaniu Warszawskim, a hm. Ryszard Siekierski przedstawił harcerstwo jako szkołę patriotycznego i obywatelskiego wychowania.

O tym wydarzeniu będziemy pisać jeszcze z pewnością. Bowiem Harcerstwo - co było widać po uczestnikach - jest wryte w osobowość człowieka a nie przypisane jednemu wiekowi. Obejmuje wielopokoleniowe społeczności, których to


przedstawiciele gotowi służyć krajowi oraz te, które to, udowodniły swoją postawą i często ofiarą najwyższą - Ojczyźnie. 

Harcerstwo to stan duszy, umysłu i ducha - zarówno młodych ludzi jak i tych doświadczonych życiem. Naznaczone jednością i zasadami patriotyzmu - tego z najwyższej półki i mądrości. 
To jakże teraz jakby deficytowy towar w kontekście współczesnej Polski. 

To dobrze, że harcerstwo w ojczyźnie żyje prawdziwym życiem, nie wydmuszką bycia na pokaz, jedynie ładnych mundurków i takiego swoistego "dowyglądania". Tu w Malborku poprzez historię Polaków tego miejsca ma ono szczególne znaczenie. I o tym także m.in była mowa  podczas wygłaszanych referatów i prowadzonych rozmów. Wrócimy do tego. 
BANWI


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza