piątek, 17 maja 2019

Konkurs "Weź zagłosuj"

Zachęcenie młodych mieszkańców Pomorza do podejmowania inicjatyw

Nowy Staw, 16 maja 2019 r.

Do 28 maja młodzi mieszkańcy nie tylko gminy Nowy Staw (przyp. red.) mogą przystąpić do konkursu „Weź zagłosuj”. Polega on na samodzielnym lub zespołowym przygotowaniu akcji zachęcającej do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do wygrania są cenne nagrody.


Konkurs „Weź zagłosuj” organizowany jest przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, którego członkiem jest (m.in - przyp. red.)  gmina Nowy Staw, oraz Fundacja Edukacyjna ODiTK. Jego ideą jest zachęcenie młodych mieszkańców Pomorza do podejmowania inicjatyw, które przyczynią się do zwiększenia frekwencji w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego (26 maja br.).

- Zachęcam bardzo serdecznie uczniów i studentów z gminy Nowy Staw do udziału w tym konkursie. To bardzo ważne, by promować uczestnictwo w wyborach, zwiększać frekwencję, bo głosy przez nas oddawane decydują nie tylko o przyszłości naszej „Małej Ojczyzny”, ale także Polski czy właśnie Unii Europejskiej - mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu. - Wiem, że młodzi mieszkańcy naszej gminy są bardzo kreatywni, mają wiele pomysłów, dlatego mam nadzieję, że zdecydują się przystąpić do konkursu i wymyślą coś oryginalnego.

Jak informują organizatorzy, konkurs skierowany jest do osób w wieku 14-21 lat, które mieszkają lub uczą się na terenie Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Akcję promującą udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego wśród rówieśników, rodziców, w szkolnym środowisku i lokalnej społeczności należy zrealizować do 26 maja. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 28 maja.

Uczestnik konkursu sam wybiera formę inicjatywy, którą może być: kampania w mediach społecznościowych lub akcja przeprowadzona w „realu”, np. flash mob, debata, happening itp. Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach: jako osoba indywidualna (w wieku 18-21 lat) lub jako zespół złożony od 2 do 5 osób w wieku 14-21 lat.

W konkursie „Weź zagłosuj” są do wygrania atrakcyjne nagrody. Trzy najlepsze inicjatywy zrealizowane przez osoby indywidualne otrzymają bilety Interrail upoważniające do podróżowania po 31 europejskich krajach, a także stypendium w wysokości 5 tys. zł na podróż. Autorzy najlepszych inicjatyw zespołowych wygrają wyjazd do Parlamentu Europejskiego.


Informacja prasowa Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie Weź zagłosuj lub na portalu społecznościowym Facebooku – Weź zagłosuj. Zasady i warunki udziału w konkursie określone są w Regulaminie. Zgłoszenia można przesyłać do 28 maja  2019 r.
Przydatne linki 
http://www.wezzaglosuj.pl/index.html
Karta zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego konkursu "Weź zagłosuj"
http://wezzaglosuj.pl/download/formularz-opis-inicjatywy.pdf
REGULAMIN KONKURSU

Czym jest Obszar Metropolitalny? 


Dotyczy to Malborka w równym stopniu co Nowy Staw i inne pobliskie miejscowości.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej: Gdański Obszar Metropolitalny) to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.Z inicjatywą jego powołania wyszedł Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który na początku 2011 zaprosił do dyskusji nad problematyką metropolitalną kilkudziesięciu samorządowców. Nie była to pierwsza debata, bo te toczyły się od wczesnych lat 90-tych, kiedy to w Polsce zauważono potrzebę wsparcia rozwoju wielkich obszarów miejskich. Od tamtego czasu zrealizowano kilka ważnych inicjatyw współpracy metropolitalnej: powołano Radę Metropolitalną Zatoki Gdańskiej, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, powstał bilet metropolitalny. Żadna z inicjatyw nie doprowadziła jednak do sformalizowania współpracy na rzecz metropolii na szerszym polu. Powołanie stowarzyszenia było również reakcją na brak działań ustawodawczych regulujących współpracę w ramach obszarów metropolitalnych, czyli tzw. lex metropolis.

Debata, która doprowadziła do powołania Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (obecnie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot), trwała wiele miesięcy. Wzięli w niej udział liczni wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie oraz przewodniczący i radni gmin, miast i powiatów, a także publicyści najważniejszych mediów regionalnych.

W ramach OMG-G-S działa 57 samorządów, obejmujące łącznie obszar o powierzchni blisko 5,5 tys km² (wg powierzchni powiatów: 6,7 tys. km²), zamieszkały przez blisko 1,5 mln mieszkańców. Obecną strukturę stowarzyszenia obrazuje poniżej zamieszczony schemat.


zebrał BANWI
- kliknij obrazek powyżej a uzyskasz więcej wiadomości

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz