czwartek, 28 lutego 2019

Obradowała Malborska Rada Organizacji Pozarządowych

Ważne zebranie robocze

.
Roboczo i poniekąd od święta (27 lutego Światowy Dzień Organizacji Społecznych) obradował wczoraj zarząd Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych (MROP) w Malborskim Centrum Wolontariatu.


Omawiane były kluczowe aspekty uczestnictwa przedstawicieli MROP i organizacji pozarządowych w spotkaniach i działaniach komisji oceniających wnioski na tzw. dotacje. Przypomnijmy - chodzi o granty w ramach konkursów ogłoszonych przez burmistrza Miasta. 

W komisjach oceniających i przyznających punkty są również przedstawiciele trzeciego sektora, a więc organizacji pozarządowych. W wyłonieniu osób pracujących nad ocenami wniosków pomagał MROP.
Uczestnicy prac omawiali złożoność i twarde reguły gry (konkretne regulaminy, zasady przyznawania punktów). 

Wskazując jak tytaniczną i odpowiedzialną pracę wykonują wspólnie i urzędnicy, i przedstawiciele NGO (organizacji pozarządowych). 
Ci ostatni - w ramach społecznego zaangażowania i troski o działania potrzebne środowiskom, rozwój i funkcjonowanie stowarzyszeń uczestniczących w konkursach. 

Dotacje są obwarowane, jak wspomnieliśmy konkretnymi wymogami, które w ramach oceny warunkują ilość zdobywanych punktów (są one przejrzyście określone co do wymogów i ilości) przekłada się to na otrzymanie lub nie - woskowanych grantów. 
Wraz z NGO, jako czynnika społecznego, w pracach uczestniczą urzędnicy miejscy.

Dalej, podczas spotkania, uczestnicy odnosili się do nadziei owocnej współpracy z ponownie ruszającym Centrum Organizacji Pozarządowych
Tym razem prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną Fabryka Inicjatyw i Fundację Grupa Zainteresowania Alternatywnego.

Omawiano także sprawy bieżące i głównie skupiono się na przygotowaniach do organizowanego wspólnie z naszym blogiem Lokalna Gazeta Obywatelska, Spółdzielnią Socjalną Fabryka Inicjatyw, stow. i grupą nieformalną Malborskie Forum Pomocowe oraz innymi podmiotami - kolejnego spotkania (21 marca) w ramach Malborskiego Forum Pomocowego.

Przewodniczący MROP Andrzej Panek wraz z pozostałymi członkami MROP omówił  także organizacyjne działania przygotowujące do spotkania sprawozdawczo - wyborczego kończącego tą (drugą) kadencję działalności MROP i potrzebę wyłonienia kolejnej rady, na trzecią już kadencję.


Spotkanie minęło w ciekawym entourage przypadającego nazajutrz (czyli dzisiaj)  zwyczaju związanego z "tłustym czwartkiem" - na stole znalazły się obowiązkowo pączki, przyniesione przez jednego z uczestników zebrania. 

Kolejne zebranie MROP 
wyjątkowo - już za tydzień.


BANWI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz