wtorek, 12 lutego 2019

Spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego

W Urzędzie Miasta dla obszaru rewitalizacji

Malbork, dnia 11 lutego  2019 r.
Szanowni Państwo 
Burmistrz Miasta Malborka – Marek Charzewski, zaprasza do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego 

Data spotkania: 26 lutego  2019 roku, godz. 12.00 Miejsce spotkania: Urząd Miasta Malborka - sala 119 ( I piętro ).

Tematyka  spotkania:

Bank Gospodarstwa Krajowego w partnerstwie  z Agencją Rozwoju Pomorza S. A. w ramach działania 8.2 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne  RPO WP 2014-2020 proponuje uzyskanie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć, wynikających z lokalnych programów rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarach zdegradowanych w naszym mieście.  

Projekty mogą polegać na rewaloryzacji, modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy, zagospodarowaniu przestrzeni publicznej oraz dostosowaniu budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. 

Z pożyczki mogą skorzystać między innymi jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, instytucje kultury, kluby sportowe, kościoły i związki wyznaniowe,  a realizowane inwestycje muszą być zlokalizowane na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji w naszym mieście.

Maksymalna kwota pożyczki  rewitalizacyjnej wynosi 10 mln PLN natomiast okres spłaty pożyczki to maksymalnie 15 lat. Wysokość oprocentowania pożyczki nie może przekroczyć stopy referencyjnej NBP i nie może być obniżona do minimalnego poziomu 0,25%.

Zależy nam na tym aby, ze wskazanej formy wsparcia skorzystał nie tylko samorząd, ale  aby  środki  z pożyczki trafiły również do sektora prywatnego.

Z poważaniem 
Burmistrz Miasta Malborka 
Marek Charzewski
W załączeniu mapa obszaru rewitalizacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz