sobota, 9 czerwca 2018

Biznesowa Gala w Malborskim Karwanie

8 czerwca br. podczas Uroczystej Gali w Przyziemiu Ośrodka Konferencyjnego Karwan w Malborku

Statuetki Malborski Mistrz Biznesu 2017- rozdane!

.
W lokalnym konkursie, co wcale nie oznacza, że nie w prestiżowym konkursie gospodarczym tego obszaru, konkursie organizowanym przez Radę Gospodarczą, samorząd Miasta Malborka, oraz (od tego roku) również samorząd Gminy Malbork wyłoniono zwycięzców.

Rozdano tytuły i statuetki.

Tytuł Malborskiego Mistrza Biznesu w kategorii „Firma Roku 2017” – otrzymała Spółka Leier Polska S.A. Zakład Produkcyjny Malbork. Odebrał dosłownie kilkadziesiąt minut wcześniej uhonorowany tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Malborka” Wilhelm Hipsag, Austriak związany od ok. 30 lat Malborkiem, właściwie Malborczyk a teraz już ewidentnie.

Malborskimi Mistrzami Biznesu zostali też: Studio Edukacji Muzycznej „Nutka” Marta Szewczyk (Debiut Roku), Pemalux (Mecenat Roku), „Magnolia” Pokoje gościnne (Inwestor Roku), Piotr Łaski Auto-Elektro (Sukcesja Roku) i Izabela Sakutova – So Chic (Fachowiec Roku)



Tytuły przyznała Kapituła w skład, której wchodzą m.in laureaci poprzednich konkursów. Nagrody wręczali; Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, przewodnicząca Kapituły Konkursu Patrycja Kozłowska  oraz Przewodniczący  Rady Gospodarczej Jarosław Filipczak 

Nagroda Malborski Mistrz Biznesu 



jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Miasta Malborka, wybitnie przyczyniły się do promocji i rozwoju Malborka lub swoim działaniem niosły pomoc i wsparcie społeczności lokalnej. 

Celem konkursu jest 



popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz nagradzanie i promowanie firm / osób stosujących dobre praktyki biznesowe. Intencją organizatora jest, aby tytuł Malborski Mistrz Biznesu stał się gospodarczym symbolem miasta.

Galę prowadził 


W pierwszej części Przewodniczący  Rady Gospodarczej Jarosław Filipczak. Głos zabierali między innymi samorządowcy Miasta – burmistrz Marek Charzewski,  Gminy Marcin Kwiatkowski, przewodnicząca Kapituły Patrycja kozłowska. Następnie oddano głos  Piotrowi Piesikowi znanemu i lubianemu komentatorowi i redaktorowi Radia Malbork. Poprowadził dalsza część sprawnie i wartko – mimo to gala zakończyła się z lekką obsuwą czasową. Niemniej nikt tego nie zauważył. Artystycznie uświetniły przybyłe na festiwal kultury dawnej do Malborka zespoły muzyki dawnej i rodzimy taneczny Celiny Pacanowskiej. Hejnał grali panowie ze Szkoły Muzycznej. 

W organizację zaangażowane było wiele osób, 

wszystkich trudno tu wymienić, niemniej całością zawiadywał od początku Zbigniew Charmułowicz. Ponadto Grzegorz Kłak, stowarzyszenie „Kreatywne” oraz cala rzesza istotnych, acz czasem niewidocznych tutaj, osób. Z cała pewnością można powiedzieć, że gala udała się i przebiegła sprawnie i bardzo profesjonalnie. 

Na Sali byli obecni także nowi inwestorzy w Malborku, giełdowa Spółka Dino Polska, której przedstawiciele podpisali (tego samego) dnia list intencyjny z władzami miasta. 

Tym samym okazało się kim był tajemniczy inwestor. Spółka Dino Polska zainwestuje w strefie ekonomicznej. O czym powiedział burmistrz uchylając rąbka tajemnicy - jeszcze tak niedawno. 

Chodziło tu o to według wcześniejszych słów burmistrzów, iż w związku z tym, że to spółka giełdowa, i musiano radykalnie przestrzegać tajemnicy związanej z faktem wejścia jej na teren Malborka. Z szczątkowych informacji wynikałoby, że spółka zamierza na terenie strefy wybudować centrum logistyczne obsługujące północną Polskę.  


"Dino" prowadzi sieć supermarketów, a więc do i z Malborka sprowadzane byłyby produkty. Te same, które później znajdą się na półkach sklepowych w supermarketach  w różnych miejscach kraju. Mówiono także, o prawdopodobnej  liczbie miejsc pracy, jaka zostałaby stworzona na potrzeby tego obsługi centrum. Mówi się, że będzie potrzebnych ponad 300 pracowników.

Podpisanie listu intencyjnego w gabinecie Marka Charzewskiego, Burmistrza Miasta jeszcze przed  przed uroczystą galą o której mowa wyżej.



Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza