wtorek, 31 października 2017

Spotkanie członków Rady Gospodarczej

Łącznik administracji z biznesem 

Zbigniew Charmułowicz
Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Malborka, zwana dalej Radą, sprawuje funkcje opiniodawczo - doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta.. Rada reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze.. Rada wspiera działania Burmistrza Miasta Malborka poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki miasta.. Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów, rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta Malborka. Rada może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta Malborka i zarządzeń Burmistrza Miasta Malborka związanych z gospodarką miasta. Rada konsultuje oraz może opiniować wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez Burmistrza Miasta Malborka, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście. Rada może uczestniczyć w działaniach dotyczących współpracy z zagranicą związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Rada może opiniować strategię rozwoju miasta - przedsięwzięć inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej. ( z regulaminu Rady Gospodarczej) 
Minęło kolejne spotkanie członków Rady Gospodarczej (23 października) z udziałem Burmistrza Miasta Malborka - Marka Charzewskiego. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli: Sebastian Majewski -  współwłaściciel firmy Techno Marine Sp. z o.o. w Malborku oraz Anna Jamróz pracownik Urzędu Miasta Malborka z Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej.

Relacja 

"Po przywitaniu uczestników spotkania  przez Przewodniczącego Rady Gospodarczej - Jarosława Filipczaka, pierwszym tematem spotkania było wręczenie powołania nowemu członkowi Rady Gospodarczej. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza z dnia 12 października 2017 r. i akceptacją Rady Gospodarczej, Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski wręczył akt powołania Sebastianowi Majewskiemu -  współwłaścicielowi firmy Techno Marine Sp. z o.o. w Malborku.  Jak podkreślił  jeszcze nie tak dawno  gość spotkań Rady, dziś już jej członek.   

Wręczenie aktu powołania było także okazją do  złożenia podziękowań dla malborskich firm oraz uczestników  Konkursu „Dziennika Bałtyckiego” Mistrzowie Smaku 2017. 

 Konkurs w powiecie malborskim - to pierwszy etap wielkiego pomorskiego plebiscytu gastronomicznego pod patronatem Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego. Oto wyniki konkursu: Restauracją Roku  został Bar & Restauracja Bis Lucyny Kusztal; Kucharzem Roku został  Artur Żbikowski  z Restauracji „Grota” w Malborku; Kelnerem Roku została pani Martyna Jaszewska  z Restauracji „Piwniczka” w Malborku, Cukiernią/Kawiarnią Roku została Carte D’or Cafe Galeria Dekada w Malborku, 
Piekarnią Roku została Piekarnia Koszykowa S.C.  w Malborku, której współwłaścicielem jest  Andrzej Wolanin.

Ważnym tematem dla przedsiębiorców jest nadal procedowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Anna Jamróz przedstawiła aktualny stan procedowania MPZP Kałdowo  oraz plan dla strefy przemysłowej.  

W dniu 26 października br. Rada Miasta Malborka podjęła  uchwałę dla Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego strefy przemysłowej. Wcześniej uchwalony plan Piaski II został już przyjęty przez wojewodę. Plan Kałdowo – urząd oczekuje na odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z powodu zaskarżenia decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Na spotkaniu pojawiło się wiele pytań, na które odpowiadali: Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, Z-ca Burmistrza Jan Tadeusz Wilk, Anna Jamróz pracownik wydziału RGP. 


Na koleje spotkanie Rady przesunięto omówienie możliwości zagospodarowania przestrzeni miejskich na cele gospodarcze, w szczególności projekty rewitalizacyjne, mające wpływ na branżę turystyczną oraz przygotowanie projektu uchwały w zakresie przystąpienia do prac nad przygotowaniem zasad sytułowania reklam, ogrodzeń i małej architektury  w mieście Malbork już z udziałem Naczelników Wydziałów RGP oraz IZP.  

Burmistrz poprosił przedsiębiorców, aby zgłaszali propozycje inwestycji 
w  budżecie na  2018 rok. Na pewno zostanie zrealizowana inwestycja drogowa przy ul. Dalekiej, dotycząca utwardzenia pobocza oraz wykonania parkingu w strefie przemysłowej. Pozostałe propozycje zgłoszone przez przedsiębiorców zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu rady w listopadzie. 

Rada omawiała także możliwości przyspieszenia położenia światłowodów oraz dostarczenia  energii cieplnej w strefie przemysłowej. Wśród innych  tematów poruszano: stan dróg osiedlowych i potrzebę ich modernizacji, oświetlenie dróg i chodników, mające wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, finansowanie ze środków PUP w Malborku doposażenia stanowisk pracy, projekty wizerunkowe dojazdu do określonych miejsc na terenie Malborka, wniosków stypendialnych uczniów szkół z Malborka, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. 

Zgłoszono propozycję zaproszenia na kolejne spotkanie dyrektorów szkół zawodowych, aby rozpocząć rozmowy na temat rynku pracy i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie edukacji pracowników w określonych zawodach. W wolnych wnioskach omawiano bieżące sprawy działalności rady. 


Zbigniew Charmułowicz
Doradca Burmistrza ds. współpracy z przedsiębiorcami i pozyskiwania
nowych inwestycji Urząd Miasta Malborka. Telelefony; stacjonarny 55 629 04 69 Komórka 885 689 993 e-mail: z.charmulowicz@um.malbork.pl, www.urzad.malbork.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz