wtorek, 5 lutego 2019

Sygnały alarmowe

Jak postępować po usłyszeniu ... syren

.
Gdy przez rwetes życia ulic miasta, osiedla, wsi - usłyszymy wyjącą" syrenę, zrazu pewnie nam przychodzi do głowy myśl "oho, gdzieś się pali!". Tak w istocie jest. A co by było, gdyby słyszany sygnał trwał krócej, lub dłużnej, powtarzał się nie trzykrotnie, miał inną modulację od tej ciągłej, do której jesteśmy przyzwyczajeni?!

Zapewne wiedza z lekcji przysposobienia obronnego, a teraz nawet nie wiem czy taki przedmiot w szkołach istnieje - moja wiedza na ten temat w każdym razie wyparowała. Śmiem twierdzić, że jej brakiem może się niestety "pochwalić" wielu z nas.

To nie truizm, że żyjemy w coraz to niebezpieczniejszych czasach. To fakt, który coraz bezpardonowo doświadczamy, nie tylko oglądając wiadomości, dzienniki różnych stacji TV. Dawniej moje pokolenie ćwiczyło - co zrobić, jak wybuchnie "atomówka". To teraz sygnały alarmowe, wszelkie (niekoniecznie te od zagrożenia wybuchem jądrowym) ... są znane tylko nielicznym. I oby nie tylko, te oznaczające zagrożenie atomowe - chociaż co rusz się psują się przecież  stare elektrownie jądrowe. 
Sądzę, że większym realnym zagrożeniem są zagrożenia np. choćby chemiczne, wszelkie toksyczne - od wybuchu cysterny, wypadku kolejowego lub drogowego po ... niestety atak terrorystyczny. 

Czy wówczas będziemy wiedzieć co jaki sygnał oznacza i jak postępować? 

W mieście jest system, są ludzie i nad tym wszystkim trzyma rękę Grzegorz Kłak - inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych. Człowiek zajmujący się poniekąd całokształtem naszego cywilnego bezpieczeństwa. Do tej postaci i zakresu jego działania wrócimy. Póki co, podajemy namiary służbowe na tą osobę - tak na wszelki wypadek w sprawie pytań, uzyskania podpowiedzi rozwiązań w tym obszarze. Oby tylko w takiej postaci. W razie jakiegokolwiek kryzysu - znajdziecie go wraz z którymś z burmistrzów na pierwszej linii. Taka procedura i taka jego rola w tej materii.

Zarządzanie Kryzysowe

W razie potrzeby należy zawiadomić: Biuro ds Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej  i Spraw Obronnych Urząd Miasta Malbork Plac Słowiański 5 pok. 322
Inspektor Grzegorz Kłak
Tel - 55 629 04 00 wew. 460
e-mail: g.klak@um.malbork.pl


To tak na początek 

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych. 


Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:

systemy alarmowe miast;

 • centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej;
 • radiowęzły radiofonii przewodowej;
 • syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).
 • Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela. 
 • Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp. ) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.


PAMIĘTAJ !!!

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.Po usłyszeniu sygnału:


 • włączyć radioodbiornik lub telewizor;
 • zastosować się do podanych komunikatów;
 • powiadomić rodzinę i sąsiadów.Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego Osoby znajdujące się w domu piwnicy powinny:


 • ubrać się;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.;
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);
 • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia


Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:


 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż;
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.
 • Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami
PAMIĘTAJ !!!

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz