czwartek, 7 grudnia 2017

"Stop - bezrobociu!"

Nowe kwalifikacje na dobry początek

przesłał  Paweł Dziwosz. Napisała Jagna Łobodzińska - Kierownik Działu Programów Europejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020


Celem naszego projektu jest dostarczenie jego uczestnikom kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, by wesprzeć ich w powrocie na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia.
Ze wsparcia można skorzystać w okresie WRZESIEŃ 2016 – PAŹDZIERNIK 2018

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy:
Osoby 50+
Kobiety
Osoby długotrwale bezrobotne
Osoby o niskich kwalifikacjach
Osoby z niepełnosprawnościami

OFERTA PROJEKTOWA:
DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNO – WSPIERAJĄCE
Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe  Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne  Szkolenia komputerowe na różnych poziomach zaawansowania  Szkolenia z aktywnych form poszukiwania pracy – opracowanie dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do rozmowy o pracę  Trening umiejętności społecznych, m.in. jak radzić sobie ze stresem i codziennymi problemami.
KURSY ZAWODOWE
Oferta szkoleniowa zostanie dostosowana do potrzeb każdego z uczestników. Zajęcia prowadzone będą przy współudziale profesjonalnych firm szkoleniowych i zapewnią uczestnikom zdobycie nowych lub podniesienie już posiadanych kwalifikacji zawodowych. Wszystkie szkolenia będą kończyły się egzaminem i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego zdobyte kompetencje.
POŚREDNICTWO PRACY
Dla każdego z uczestników będą pozyskiwane oferty zatrudnienia dostosowane do ich potrzeb, możliwości i kwalifikacji. Osoby poszukujące pracy będą mogły skorzystać z indywidualnych lub telefonicznych konsultacji dotyczących warunków zatrudnienia na danym stanowisku.
DODATKOWE WSPARCIE PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
Stypendium szkoleniowe  Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia  Materiały szkoleniowe  Opłacenie badań lekarskich i odzieży roboczej  Poczęstunek
Zajęcia odbywać się będą w dogodnych terminach i miejscowościach na terenie województwa pomorskiego GDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU REGION GDAŃSKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UL. WAŁY PIASTOWSKIE 24 pok. 128 i 129 80-855 GDAŃSK Tel. 58 308 43 37 lub 58 308 43 29
E-mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl


Jagna Łobodzińska
Kierownik Działu Programów Europejskich

Informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: 
www.solidarnosc.gda.pl/programy-europejskie-realizowane

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz