piątek, 1 grudnia 2017

Jest takie miejsce ..., jest

W gościnnych progach biblioteki pedagogicznej w Malborku

Izabela Hirsz-Leopolt

Malborska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej  obejmuje swym obszarem działania powiat malborski. 


Posiada specjalistyczny charakter i podtrzymuje tradycje przedwojennych bibliotek dla nauczycieli, powstałych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 

Służy przede wszystkim potrzebom nauczycieli, wychowawców, psychologów oraz studentów, przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, ale jest  także otwarta dla wszystkich chętnych do korzystania z jej zbiorów. 

Biblioteka istnieje od 1952 roku i od tego czasu nieustannie pełni ważne funkcje w regionie - oprócz wypożyczania książek prowadzi specjalnie przygotowane zajęcia  z zakresu promocji czytelnictwa, lekcje biblioteczne, lekcje regionalne, imprezy kulturalne, konkursy, organizuje wystawy okolicznościowe, warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy. 

Poza zbiorami czytelnicy uzyskują w niej fachową pomoc ze strony wykwalifikowanych nauczycieli bibliotekarzy - aby prawidłowo realizować swoje zadania, pracownicy malborskiej książnicy zobligowani są do stałego poszerzania wiedzy i umiejętności. Systematycznie uczestniczą w różnorodnych formach samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Nasza biblioteka jest miejscem, gdzie można znaleźć książki oraz artykuły z czasopism, informujące o najróżniejszych zjawiskach  oraz  problemach,   obserwowanych  we współczesnym świecie. Już od wielu lat gromadzi i udostępnia książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych odkryć i wynalazków, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla uczniów. Najbardziej okazałą część zbiorów PBW w Malborku stanowią wydawnictwa z takich dziedzin jak: pedagogika, socjologia, psychologia, arteterapia.  

Ponadto w księgozbiorze biblioteki znajdują się  uniwersalne poradniki dla nauczycieli i rodziców.
Katalog elektroniczny zbiorów naszej biblioteki dostępny jest na stronie: www.pbw.gda.pl.

Już od kilku lat biblioteka w swojej ofercie ma usługę bezpłatnego dostępu do książek w wersji elektronicznej na platformie IBUK Libra i w ramach Konsorcjum Bibliotek Pedagogicznych Polski Północnej udostępnia czytelnikom ok. 1600 pozycji, z których mogą korzystać bez ograniczeń czasowych zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych.

PBW w Malborku od 2016  należy do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Dzięki temu zasoby Biblioteki Narodowej w Warszawie są u nas osiągalne drogą elektroniczną. Obecnie czytelnicy mają dostęp do  ponad 2 milionów  dokumentów (stan na 28 listopada 2017 r.).

Papier, pismo, druk, ilustracje – za każdym z tych aspektów książki stoją setki lat historii i zapisy wielu, wielu myśli ludzkich (Keith Houston, Książka). Książkę można uznać za najpotężniejszy przedmiot naszych czasów, ponieważ od ponad tysiąca lat jest najważniejszą formą zapisu, a mimo to stoi dziś w obliczu nieokreślonej przyszłości. Jednak nadal pozostaje nieograniczoną skarbnicą wiedzy i pomysłów, a zbiory bibliotek to wciąż darmowe, wyjątkowo wartościowe źródło kultury, o którym warto pamiętać.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy więc do skorzystania z bogatego zbioru wydawnictw (i tych tradycyjnych, i tych nowoczesnych), dostępnych w bibliotece pedagogicznej, zlokalizowanej w Malborku przy Placu Słowiańskim  5 (budynek Urzędu Miejskiego).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
tel. (55) 272 25 14,   e-mail: pbwmalbork@pbw.it.pl

Izabela Hirsz-Leopolt
Nauczyciel bibliotekarz
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Filia w Malborku
Plac Słowiański 5

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz