PEDAGODZY

Zakładka powstała z myślą stałego kontaktu i wymiany potrzebnych materiałów, informacji dotyczących działań i programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży oraz ich rodziców. 

spotkanie w CPiTU 
Z godnie z ustaleniami poczynionymi wstępnie na spotkaniu (7.X.I) w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień  publikujemy w tym miejscu, na początek, założenia i informację dotycząca tzw. „Lekcji z Deltą”. Programu edukacyjnego, który moglibyśmy realizować z psychologiem CPiTU wspólnie dla uczniów w wieku 14 - 17 lat. Cel - uzupełnienie, podniesienie zasobów wiedzy, umiejętności oraz radzenie sobie z problemami w codziennym życiu. Radzenie sobie  z emocjami, uczuciami i poszukiwaniami miejsc w których można uzyskać skuteczną, profesjonalną pomoc - w razie pogubienia się w tym wszystkim, co nas otacza i czasami przerasta.  PROGRAM „LEKCJA Z DELTĄ”     

Temat;
„Lekcja z DELTĄ czyli program alternatywnego przekazu informacji w obszarze zapobiegania uzależnieniom”
Grupa wiekowa - młodzież w wieku 14 - 17 lat
Cele programu
1. Zapoznanie uczestników z prawami rządzącymi prawidłowym psychologicznym funkcjonowaniem
człowieka
2. Zapoznanie uczestników z konsekwencjami stosowania środków zastępczych (kompensacyjnych - alkohol, narkotyki i inne środki psychoaktywne) przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i psychologicznych.
3. Nabycie podstawowych umiejętności służących rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć.
4. Nabycie podstawowych wiadomości umożliwiających rozwiązywanie problemów poprzez korzystanie z pomocy innych ludzi (specjalistów).

Założenie;

W pierwotnej wersji zajęcia przebiegają w etapach (częściach) 3 po 45 minut i przerwach (antraktach). W sytuacjach zmuszających do rozszerzenia lub ograniczenia rozbicia w czasie prezentacji - spektaklu, są możliwe różne konfiguracje zachowujące istotę spotkań, i muszą być uzgodnione z organizatorem.

 W części pierwszej minimum obejmuje     
wiedzę o równorzędności działania praw zarówno fizycznych jak i tych, które rządzą naszą psychiką, naszymi zachowaniami, etc.
wiedzę o tym, iż w każdym człowieku, bez względu na wiek, status społeczny, zawód, inteligencję, etc. rodzą się uczucia - które warto znać i mieć z nimi kontakt - by prawidłowo funkcjonować.
wiedzę o tym, iż wszystkie uczucia są człowiekowi potrzebne po to, by ten mógł ... funkcjonować, w ogóle żyć.

 W części drugiej minimum obejmuje        
wiedzę o hierarchii potrzeb człowieka i zdrowych sposobach zaspokajania ich
wiedzę o szkodliwości (konsekwencjach ) jakie niesie „oszukiwanie” swoich potrzeb i uczuć
wiedzę co dzieje się z naszym organizmem jeśli te uczucia (patrz potrzeby) oszukujemy
wiedzę o tym, dlaczego ludzie podejmuja takie próby i dzialania - jednocześnie wiedzę o tym  jak warto by czynić to inaczej ( w sposób bardziej mądry a i zarazem naturalny )

 W części trzeciej minimum obejmuje     
rozbrojenie mitu, iż człowiek może sobie zawsze sam poradzić ze swoimi kłopotami a szukanie
pomocy u specjalisty jest rzeczą (sprawą) wstydliwą.
podanie informacji o specjalistach pomagaczach (pedagogu jako terapeucie na pierwszej linii pomocy, psychoterapeutach, psychiatrach, etc.). Podanie informacji gdzie należy się zwrócić by uzyskać fachową pomoc i wsparcie.

Krzysztof Hajbowicz
M.in. dziennikarz zajmujący się obszarem działań w zakresie edukacji przeciwdziałania wykluczeniom społecznym  (wydawca, redaktor,  twórca branżowych miesięczników dotyczących profilaktyki i leczenia uzależnień m.in. LUMEN, Dromader. Od wielu lat zajmujący się problematyką profilaktyki, terapii uzależnień, infrastrukturą AfterCare i działaniami w tym zakresie.  Profilaktyk, zarazem z zawodowej  praktyki również  twórca autorskich programów i projektów  psychoprofilaktycznych, terapeuta - instruktor terapii uzależnień, m.in absolwent warszawskiego Centralnego Ośrodka Metodyki i Upowszechniania Kultury, Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień oraz Szczecińskiego Studium Socjoterapii oddziału ETOH .

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza