Kontakt


adres e-mail;
projekt papierowej wersji

gazeta-obywatelska@wp.pl

adres do korespondencji;

Redakcja Gazety Obywatelskiej
Stowarzyszenia Malborskie Forum Pomocowe

82-200 Malbork
ul. Tadeusza Kościuszki 54
Gazeta w formie blogu


wszelkie pilne informacje prosimy przekazywać pod podany adres korespondencyjnie, bądź poprzez pocztę elektroniczną
gazeta-obywatelska@wp.pl

lub
hajbowicz@wp.pl 


Cele i zadania Gazety Obywatelskiej 

 Czasopismo ma być  poświęcone jasnemu i komunikatywnemu przekazowi  we wszystkich kierunkach ( instytucja, urząd – obywatel, oraz odwrotnie)  informacji,  edukacji społecznej, środowiskowej, przybliżającej zasady demokracji,  postaw obywatelskich, etc.. Monitorujące potrzeby i oczekiwania a także ujaśniające procedury pomocowe i rozwojowe (spółdzielnie socjalne, kreatywność w poszukiwaniach pracy, wychodzenia z sytuacji kryzysowych)  również te wynikające z procedur instytucji miejskich, uchwał Rady Miast, Gmin, Powiatu - działań administracji.

Czasopismo ma być pomocne 
również zakresie profilaktyki i leczeniu uzależnień, działań socjoterapeutycznych, dla rodzin i bliskich, pracodawców mówiące o zdrowych relacjach z  osobami uzależnionymi, stosującymi przemoc. Ma być pomocne ofiarom doznającym przemocy, mobbingu poprzez wskazywanie instytucji i konkretnych osób kompetentnych na naszym terenie i w innych miejscach  by u nich znaleźć wsparcie i pomoc. (nazwiska, adresy, telefony, e-maile)

Czasopismo skierowane ma być  do beneficjentów wszystkich warstw, środowisk, organizacji
wspierających i nagłaśniających inicjatywy prospołeczne, działania środowiskowe, pomoc prawną i edukacyjną dla osób zagrożonych wykluczeniem  i wykluczonych społecznie. 

Skierowane zarówno do Osób starszych
( m.in. z pomocą informacyjną, edukacyjną na temat zagrożeń niesionych przez aktywne grupy biznesowe) jak i młodych osób startujących w życie – kiedy wiedza zdobyta podczas lekcji WOS nie wystarcza a oni sami gubią się w gąszczu przepisów i procedur.


Wreszcie czasopismo ma służyć jako narzędzie badawcze
dla organizacji, instytucji miast, gmin, powiatu. Pomocne w  określaniu, przybliżaniu opinii publicznej istniejących trendów i  potrzeb mieszkańców, pomocne  w monitorowaniu publicznych wydatków na działania prospołeczne, podpowiedzi dobrych i społecznie oczekiwanych działań oraz wspieranie ich na każdym etapie.


W czasopiśmie poruszymy także problematykę socjalną, spółdzielni socjalnych, procederów urzędów pracy, instytucji pomocowych. Zajmiemy się problematyką i przeciwdziałaniem wykluczeniom społecznym, zajmiemy się profilaktyką społeczną, edukacją w różnych dziedzinach życia społecznego, zdrowia, i najprostszymi, przyziemnymi sprawami każdego z nas. 
Zarówno specjaliści i fachowcy z różnych dziedzin zobowiązali się pisać ( i już piszą ) dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym, etc.

To czasopismo "Gazeta Obywatelska" ma pomóc odbudować zaufanie do tego,  że każdy z nas może mieć wpływ na kształt polityki i działań „swojego” powiatu, miasta, gminy, dzielnicy, ulicy, podwórka. Wystarczy tylko się wokół tego pomysłu skupić na początek. A konstrukcja projektu jest rozwojowa w rezultacie  przyniesie społecznie i środowiskowo oczekiwane rezultaty pozytywnych zmian.


A więc do dzieła! 
Zapraszam do współpracy.
Krzysztof Hajbowicz  autor pomysłu i jego realizatorBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza